Molekulaz

Molekulaz je porodična firma osnovana sa ciljem da našem tržištu ponudi tehnološki najnapredniju generaciju dodataka ishrani. Mi smo profesionalci u farmacetuskoj industriji sa dvadesetogodišnjim međunarodnim iskustvom i naš cilj je da najsavremenije naučno zasnovane trendove donesemo na naše tržište.

Verujemo u nauku. Odabrali smo dobro poznate proizvodi, ali u formi koja omogućuje najveću moguću delotvornost suplemenata. Vodimo računa da su tvrdnje o njihovoj učinkovitosti potvđene studijama, radovima eksperata i naučno utemeljene, jer to je najbolji način da se staramo o našem i zdravlju nama najbližih.
Nama su Lepota i Zdravlje važni. Nauka pomera granice i čini život lakšim. Molekulaz je tu da ta naučna dostignuća učini dostupnim.

Zoran & Aleksandra