Lipozomalna tehnologija

Lipozomalna tehnologija se istražuje još od 1960. Mnogobrojni naučnici su  posvetili mnogo pažnje i vremena  istraživanju  načina za transport biološki važnih supstanci  za ljudski organizam. Puteva je mnogo ali ne obezbeđuju svi isto-efikasne i stabilne isporučene sastojke.

Lipozomalni vitamini, zahvaljujući upotrebi visokokvalitetne LIPOSHELL® tehnologije,bivaju isporučeni :

* LIPOSHELL ® patentirana tehnologija – međunarodna aplikacija broj PCT / EP2018 / 057400.

Ključni element inovativne LIPOSHELL ® tehnologije su pažljivo dizajnirani lipozomi.

LIPOSHELL ® lipozomi su mali sferični nosači sa vrlo malim prečnikom od 170 [± 15%] nanometara, i kao takvi predstavljaju rezultat višegodišnjeg istraživanja međunarodnog tima naučnika.

Lipozomi su lipidne vezikule napravljene od fosfolipida, koji kada se nanižu jedan uz drugi formiraju lipidnu dvoslojnu membranu ispunjenom vodomKao deo inovativnog procesa stvaranja LIPOSHELL ® lipozoma korišćene su prirodne karakteristike fosfolipida. Oni formiraju male mehuriće u vodenom rastvoru pod odgovarajućim uslovima.http://mafija.fmf.uni-lj.si/seminar/files/2010_2011/seminar2_pop.pdf

LIPOSHELL® lipozomi su vrlo slični ćelijskim membranama koje su prirodno prisutne u ljudskom telu,te kao takvi se odlikuju  visokom strukturnom stabilnošću, što omogućava dugoročnu stabilnost aktivnih materija zatvorenih u lipozome.  

LIPOSHELL® lipozomi su mali nosači najvišeg kvaliteta, ujednačene veličine,biokomatibilni i netoksični.

Za razliku od tradicionalnih oblika lekova i dodataka ishrani, kao što su tablete, kapsule, masti, kreme ili kapi, LIPOSHELL® lipozomi pomažu da aktivna supstanca na ciljnom mestu ostane stabilna tokom dužeg perioda. 

Inovativna LIPOSHELL® tehnologija pruža:

povećanu bioraspoloživost transportovanih materija;
efikasnu zaštitu transportovanih aktivnih sastojaka od dejstva faktora koji uzrokuju razgradnju, poput niskog pH ili prisustva slobodnih radikala;
√ optimizovano doziranje
 povećanje efikasnosti terapije.

 

Mnogo je faktora koji mogu negativno uticati na kvalitet aktivnih sastojaka i njihovu bioraspoloživost:

Lipozomalna tehnologija LIPOSHELL® štiti aktivni sastojak od gore navedenih faktora. Aktivna supstanca sadržana u LIPOSHELL® lipozomima zatvorena je u fosfolipidnom dvosloju, što garantuje njegovu dugoročnu zaštitu i stabilnost.

Zahvaljujući visokokvalitetnim fosfolipidima, koji su glavni građevinski materijal LIPOSHELL® lipozoma, kao i pažljivom odabiru parametara tehnološkog procesa, LIPOSHELL® tehnologija odlikuje se inovacijom i najvišim kvalitetom. LIPOSHELL® tehnologija obezbeđuje inkapsulaciju širokog spektra aktivnih materija u lipozome sa homogenom strukturom i svojstvima.

Strukturalna sličnost LIPOSHELL® lipozoma i bioloških membrana prisutnih u ljudskom telu obezbeđuje visoku bioraspoloživost i efikasan prodor aktivnih materija zasnovanih na LIPOSHELL® tehnologiji do cilja – u ćeliju.

LIPOSHELL® lipozomi oslobađaju aktivnu supstancu u ćeliju putem endocitoze i adsorpcije:

ADSORPCIJA

Lipozom se veže na ćelijsku membranu i oslobađa svoj sadržaj u ćeliju.

ENDOCITOZA

Proces kojim lipozom ulazi u ćeliju bez prolaska kroz ćelijsku membranu. Ćelija apsorbuje lipozom i formira vezikulu oivičenu membranom (tzv.endozom)

LIPOSHELL® tehnologija ima svoju široku primenljivost, tako da razvoj novog proizvoda uvek počinje sa inženjerskim dizajnom,koji pomaže da se dobije optimalna struktura lipozoma, što naknadno obezbeđuje efikasan transport materije do ciljanog mesta.

Sledeći korak je provera tehničkog dizajna pomoću laboratorijskih modela, a potom slede istraživanja, kojima se potvrdjuje efikasnost novog rešenja. Nakon toga, konačni lipozomalni oblik odabrane aktivne supstance prelazi u proizvodnju.

Proizvodi zasnovani na LIPOSHELL ® tehnologiji proizvedeni su po visokim standardima kvaliteta koristeći inovativne proizvodne procese koji obezbeđuju njihovu jedinstvenost na globalnom nivou.

 

ikona-jakosc

najviši kvalitet i efikasnost inkapsulacije materije u nosač

ikona-ochrona

zaštita od dejstva faktora koji uzrokuju razgradnju (npr. kiseonik, probavni enzimi)

 

ikona-biodostepnosc

visoka bioraspoloživost transportovanih materija

ikona-cel

sposobnost da se supstance dostave tačno tamo gde je to potrebno

Inovativna lipozomalna LIPOSHELL ® tehnologija zasniva se na molekularnoj dinamici, što je čini najmodernijim i najefikasnijim načinom dostavljanja aktivnih materija u ljudsko telo.

Zbog svojih jedinstvenih svojstava, lipozomi se mogu koristiti u različitim oblastima naučnog znanja, uključujući:

– medicina i farmacija, na primer u onkologiji, oftalmologiji, dermatologiji i genetici (kao nosioci lekova, vitamina ili minerala) vidi https://molekulaz.com/prodavnica/
– dermokozmetologija i kozmetologija.