ASCOLIP® je lipozomalni vitamin C 1000 mg( 1g) u patentiranoj* lipozomalnoj LIPOSHELL® tehnologiji.
*međunarodna prijava br: PCT / EP2018 / 057400

Šta ASCOLIP® pruža više u odnosu na tradicionalne forme vitamina C?

ASCOLIP® – omogućuje višu koncentraciju vitamina C u krvi, koja duže traje u odnosu na tradicionalne oblike vitamina C

Za razliku od tradicionalnih formi lekova, kao što su tablete, kapsule ili kapi, LIPOSHELL® lipozomi omogućuju da se dugotrajno održi konstantni nivo vitamina C u ciljanim područijima.

LIPOSHELL® lipozomi primenjeni u ASCOLIP® manji su u odnosu na testirane formulacije konkurenata

Manji lipozomi lakše ulaze u ćelije i omogućuju da telo bolje iskoristi vitamin C.

UPOTREBA ASCOLIP®-a SE PREPORUČUJE

KAKO SE KORISTI

Pakovanje sadrži 30 kesica i obezbeđuje potrebnu dozu vitamina za mesec dana upotrebe.