Vitamin D i njegova bioraspoloživost u različitim formama

O vitaminu D se nikada više nije pisalo i govorilo nego ovih dana. Brojna istraživanja su sprovedena i sprovode se trenutno; posebna pažnja obraća se na formu u kojoj vitamin D pruža najveću bioraspoloživost svojih aktivnih metabolita. Koji vitamin D je najbolji? Koji vitamin D3 kupiti? Da li su nove forme vitamina poput lipozomalnih bolje i kada se radi o vitaminu d?

Teško je dati precizan odgovor na sva ova pitanja. Činjenica je da lipozomalni vitamini dokazano obezbeđuju više koncentracije aktivne supstance u odnosu na tradicionalne forme (tablete,kapsule,sirupi…)https://www.researchgate.net/publication/334188852_New_oral_liposomal_vitamin_C_formulation_properties_and_bioavailability Da li je isti slučaj i sa vitaminom D i da li lipozomalni vitamin D pruža višu bioraspoloživost u odnosu na, recimo uljanu formu?

O jednoj takvoj studiji ćemo danas ovde napisati par reči. Radi se o in vivo studiji apsorpcije i metabolizma vitamina D, gde su dobrovoljcima ,učesnicima istraživanja davani inovativni lipozomalni vitamin D i klasični uljani oblik. Istraživanje je sprovedeno u proizvodnom pogonu Lipid Systems u Vronclavu.

Vitamin D- metaboliti u krvi mereni tokom studije sprovedene u Vronclavu

U studiji su merene koncentracije sledeća četiri metabolita vitamina D u krvi:

● kalcidiol, tj. 25 (OH) D, zbir koncentracija 25 (OH) D3 i 25 (OH) D2. Kalcidiol je osnovni parametar koji definiše snabdevanje organizma vitaminom D; vitamin D2 potiče iz biljnih proizvoda i pečuraka dok su izvori vitamina D3 između ostalih, riba, mlečni proizvodi i sinteza kože preko sunčevih zraka

● kalcitriol, tj. 1,25 (OH) 2D: aktivni oblik vitamina D.

● epimerni oblik 3-epi-25 (OH) D3: pokazuje manju biološku aktivnost od kalcitriola

●katabolit 24,25 (OH) 2D: neaktivni metabolit koji definiše aktivnost enzima koji učestvuje u eliminaciji vitamina D iz krvotoka

Vitamin D- lipozomalni oblik vs uljana formulacija

Posmatranim metabolitima su utvrđivane vrednosti tokom vremena, nakon jednokratne oralne primene 10.000 IU vitamina D (holekalciferol) u dva oblika:

1) lipozomalni oblik: lipozomi prečnika približno. 120 nm (trgovački naziv Vita-D-Lip https://molekulaz.com/prodavnica/), 2 kesice od 4000 IU + 2 kesice od po 1000 IU

2) uljana forma: 5 kapsula po 2000 IU svaka ( proizvođač je jedan od lidera na evropskom tržištu vitamina D)

U prvoj fazi studije Prva grupa dobila je 10 000 IU u lipozomalnoj formulciji, krv je skupljana 8 puta a eksperiment je trajao 6 sati. Druga grupa je dobijala 10 000 IU u uljanoj formulaciji, krv je skupljana 8 puta a eksperiment je trajao 6 sati.

Nakon toga nastupio je “Period ispiranja” koji je trajao 3 nedelje.

U drugoj fazi studije Prva grupa dobila je 10 000 IU u uljanoj formulciji, krv je skupljana 8 puta a eksperiment je trajao 6 sati. Druga grupa je dobijala 10 000 IU u lipozomalnoj formulaciji, krv je skupljana 8 puta a eksperiment je trajao 6 sati.

Uzorkovanje u toku istraživanja

Uzorke ljudi koji su učestvovali u studiji prikupili su zaposleni u Cambridge Diagnostics, sertifikovanoj laboratoriji. https://cambridge-diagnostics.pl/badanie-witaminy-d-interpretacja/ Test je sproveden tokom 6 sati, uzorci krvi su uzimani 8 puta od svakog učesnika, iz prsta do upijajućeg papira. Uzorci su analizirani LC-MS tehnikom (tečna hromatografija visokih performansi u kombinaciji sa masenom spektometrijom) ,korišćenjem savremenih visoko preciznih, osetljivih i potvrđenih metoda, dostupnih u literaturi.
Koristilo se merenje molekularne težine i strukture ispitivanih supstanci, zahvaljujući čemu je obezbeđena stopostotna otpornost na smetnje i / ili unakrsne reakcije koje se mogu javiti  drugim metodama dostupnim na tržištu. Merenje je takođe uključivalo i kompletnu krvnu sliku, enzime jetre, ureu i kreatinin testiranih subjekata.

Vitamin D- koji oblik omogućuje bolju bioraspoloživost

Nakon sprovođenja statističke analize na prikupljenim podacima mogu se izvući sledeći zaključci: Srednji porast nivoa metabolita u grupi „lipozomi “ statistički se razlikuje od srednjeg povećanja u grupi „ulje“. Zaključak iz ovoga je da je bioraspoloživost lipozomalnog vitamina D3 statistički veća / bolja od bioraspoloživosti uljanog oblika vitamina D3. Ono što je najvažnije, posebno je vidljivo kod ljudi sa nedostatkom vitamina D3.

 

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *